Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Administrator serwisu

Imię i Nazwisko: Wojciech Kańczuga
Telefon: 0 71 797-76-18
Fax: 0 71 797-76-40
Adres e-mail: wojciech.kanczuga@wroclaw.rio.gov.plRedakcja

Imię i Nazwisko: Lidia Huzarewicz
Telefon: 071 797 76 15
Fax: 071 797 76 40


Imię i Nazwisko: Magdalena Głowacz
Telefon: 071 797 76 29
Fax: 071 797 76 40
Adres e-mail: magdalena.glowacz@wroclaw.rio.gov.pl

Imię i Nazwisko: Bogusław Leżaj
Telefon: 071 797 76 32
Fax: 071 797 76 40
Adres e-mail: boguslaw.lezaj@wroclaw.rio.gov.pl

  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc