Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Rejestr zmian dla dokumentu: Kontrole JST w latach 2000-2015* (wykaz)


Lp. Data i czas Operacja Redaktor
1. 21-07-2003 15:27 Utworzenie dokumentu Lidia Huzarewicz
2. 23-07-2003 10:17 Zmiana treści Maciej Bąk
3. 24-07-2003 15:51 Zmiana treści Lidia Huzarewicz
4. 07-10-2003 14:36 Zmiana treści Wojciech Kańczuga
5. 04-03-2004 09:31 Zmiana treści Wojciech Kańczuga
6. 04-03-2004 11:01 Zmiana treści Maciej Bąk
7. 02-04-2004 11:26 Zmiana treści Wojciech Kańczuga
8. 14-07-2004 14:56 Zmiana treści Wojciech Kańczuga
9. 22-02-2005 10:18 Zmiana treści Wojciech Kańczuga
10. 12-04-2007 14:20 Zmiana treści Wojciech Kańczuga
11. 11-01-2008 08:28 Zmiana treści Wojciech Kańczuga
12. 29-05-2009 14:11 Zmiana treści Wojciech Kańczuga
13. 09-06-2010 14:01 Zmiana treści Wojciech Kańczuga
14. 10-06-2011 10:55 Zmiana treści Wojciech Kańczuga
15. 12-07-2011 07:58 Zmiana treści Wojciech Kańczuga
16. 29-10-2012 13:58 Zmiana treści Wojciech Kańczuga
17. 19-05-2014 12:00 Zmiana treści Wojciech Kańczuga
18. 31-03-2015 12:45 Zmiana treści Wojciech Kańczuga
19. 29-06-2016 09:34 Zmiana treści Wojciech Kańczuga


Wstecz

  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc