Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Rejestr zmian dla dokumentu: Składy Orzekające


Lp. Data i czas Operacja Redaktor
1. 04-08-2003 15:15 Utworzenie dokumentu Anna Wiącek
2. 02-04-2004 11:21 Zmiana treści Wojciech Kańczuga
3. 19-04-2006 11:36 Zmiana treści Wojciech Kańczuga
4. 29-04-2008 08:46 Zmiana treści Wojciech Kańczuga
5. 22-02-2010 13:31 Zmiana treści Wojciech Kańczuga
6. 22-02-2010 13:33 Zmiana treści Wojciech Kańczuga
7. 23-02-2010 08:53 Zmiana treści Wojciech Kańczuga
8. 02-03-2010 11:05 Zmiana treści Wojciech Kańczuga
9. 03-03-2010 08:52 Zmiana treści Wojciech Kańczuga
10. 23-03-2010 10:09 Zmiana treści Wojciech Kańczuga
11. 04-01-2011 10:21 Zmiana treści Wojciech Kańczuga
12. 23-03-2011 13:51 Zmiana treści Wojciech Kańczuga
13. 16-06-2011 12:55 Zmiana treści Wojciech Kańczuga
14. 05-07-2011 10:36 Zmiana treści Wojciech Kańczuga
15. 22-08-2011 13:15 Zmiana treści Wojciech Kańczuga
16. 22-03-2012 08:06 Zmiana treści Wojciech Kańczuga
17. 01-08-2012 10:29 Zmiana treści Wojciech Kańczuga
18. 01-08-2012 10:34 Zmiana treści Wojciech Kańczuga
19. 29-10-2012 12:54 Zmiana treści Wojciech Kańczuga
20. 07-02-2013 11:54 Zmiana treści Wojciech Kańczuga
21. 11-06-2013 07:23 Zmiana treści Wojciech Kańczuga
22. 05-09-2013 11:34 Zmiana treści Wojciech Kańczuga
23. 24-10-2013 11:02 Zmiana treści Wojciech Kańczuga
24. 15-01-2014 14:47 Zmiana treści Wojciech Kańczuga
25. 20-01-2014 09:43 Zmiana treści Wojciech Kańczuga
26. 16-06-2014 08:10 Zmiana treści Wojciech Kańczuga
27. 23-09-2015 07:41 Zmiana treści Wojciech Kańczuga
28. 04-02-2016 08:54 Zmiana treści Wojciech Kańczuga
29. 16-05-2016 08:41 Zmiana treści Wojciech Kańczuga
30. 20-05-2016 08:16 Zmiana treści Wojciech Kańczuga


Wstecz

  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc