Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Działalność nadzorcza Izby w latach 2001-2002

     Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w 2002 r. zbadało – 6180 uchwał i zarządzeń organów nadzorowanych jednostek samorządu terytorialnego.

     Szczegółowy wykaz zbadanych uchwał w latach 2001-2002 przedstawia tabela „Uchwały zbadane w latach 2001-2002”.

W wyniku badania nadzorczego Kolegium Izby uznało:
- 5582 uchwały i zarządzenia (90,32% zbadanych) - jako podjęte bez naruszenia prawa,
- 419 uchwał i zarządzeń (6,78% zbadanych) - jako podjęte z nieistotnym naruszeniem prawa,
- 73 uchwały i zarządzenia (1,05% zbadanych) – jako podjęte z naruszeniem prawa, z tego 65 rozstrzygnięć nadzorczych dotyczyło uznania ich za nieważne (43 za nieważne w całości, 22 za nieważne w części).

     Wyniki realizacji przez Kolegium Izby w 2002 r. funkcji nadzorczej nad uchwałami
i zarządzeniami organów jednostek samorządu terytorialnego, w podziale na kategorie jednostek przedstawia tabela „Wyniki postępowania nadzorczego”.


Elżbieta Jerzmańska
30.06.2003 r.

Pobierz plik:  Tabela 1. Uchwały zbadane w latach 2001-2002

Pobierz plik:  Tabela 2. Wyniki postępowania nadzorczego
Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 24-07-2003 16:02
Informację obejrzano: 1906 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc