Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Opinie sprawozdań z wykon. budżetów JST za 2004 r.

     Wszystkie objęte nadzorem Izby jednostki: 166 gmin, 3 miasta na prawach powiatu, 26 powiatów, województwo samorządowe i 13 związków – zgodnie z art. 136 ust.1 ustawy o finansach publicznych – przedłożyły sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2004.
Składy Orzekające Izby wydały łącznie 209 opinii o przedłożonych sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2004 r., z tego 177 pozytywnych i 32 pozytywnych z uwagami, w tym 3 opinie z zastrzeżeniami, które dotyczyły sprawozdania z wykonania budżetu gminy (Stoszowice, Wiązów, Wińsko).

     Wyniki działalności opiniodawczej Izby w 2005 r. w sprawie przedłożonych sprawozdań z wykonania budżetu za 2004 rok przedstawia zestawienie "Informacja o wynikach działalności nadzorczej i opiniodawczej Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawach dotyczących wykonania budżetu za rok 2004".

Pobierz plik:  Informacja o wynikach działalności nadzorczej i opiniodawczej RIO we Wrocławiu
Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 22-07-2005 10:17
Informację obejrzano: 1680 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc