Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Opinie w spr. przedłożonych proj. budż. na 2004 r.

    Składy Orzekające Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, w sprawach określonych w art. 13, ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, wydały łącznie 209 opinii o projektach budżetów jednostek samorządu terytorialnego na 2004 rok, z tego:

-  pozytywnych                      63
-  pozytywnych z uwagami    144
-  negatywnych                       2

    Opinie negatywne dotyczyły projektu budżetu Miasta Żarów i projektu budżetu Gminy Żórawina. Odwołań od opinii nie wniesiono.

    Wyniki działalności opiniodawczej Izby w zakresie projektów budżetu na 2004 r. przedstawia zestawienie "Opinie w sprawie przedłożonych projektów budżetu na 2004 rok”.Anna Wiącek
14.07.2004 r.

Pobierz plik:  Opinie w sprawie przedłożonych projektów budżetu na 2004 rok
Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 19-07-2004 11:53
Informację obejrzano: 1778 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc