Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Działalność nadzorcza Izby w I półroczu 2004 r.

    W I półroczu 2004 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w toku 13 posiedzeń zbadało 3003 uchwały i zarządzenia jednostek samorządu terytorialnego, w tym:
  – 209 uchwał budżetowych na rok 2004,
  – 1971 uchwał i zarządzeń w sprawie zmian budżetu,
  – 204 uchwał w sprawie absolutorium,
  – 217 uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych,
  – 173 uchwał w sprawie zaciągania kredytów i pożyczek.

    Wyniki badania uchwał i zarządzeń w podziale wynikającym z art. 11 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych przedstawia tabela „Uchwały i zarządzenia jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych podlegających nadzorowi RIO we Wrocławiu...”.Anna Wiącek
15.07.2004r.

Pobierz plik:  Uchwały i zarządzenia jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych...
Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 19-07-2004 10:55
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Kańczuga, 17-12-2004 10:34
Informację obejrzano: 1815 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc