Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Opinie sprawozdań z wykon. budżetów JST za 2003 r.

    Składy Orzekające Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, stosując jednolite kryteria oceny, wydały łącznie 209 opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu wraz z odrębnymi sprawozdaniami z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej za 2003 rok, z tego:

· pozytywnych                     149
· pozytywnych z uwagami     58
· negatywnych                     2

    Opinie negatywne dotyczyły wykonania budżetu gminy Polanica Zdrój i wykonania budżetu gminy Żórawina.
    Odwołań nie wniesiono.
    Wyniki działalności opiniodawczej Izby w 2004 r. w sprawie przedłożonych sprawozdań z wykonania budżetu za 2003 rok przedstawia zestawienie "Opinie w sprawie przedłożonych sprawozdań z wykonania budżetu za 2003 rok "

Anna Wiącek
14.07.2004 r.

Pobierz plik:  Opinie w sprawie przedłożonych sprawozdań z wykonania budżetu za 2003 rok
Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 14-07-2004 15:20
Informację obejrzano: 1617 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc