Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Kontrole w 2002 roku

     Wydział Kontroli w 2002 r. przeprowadził 68 kontroli, w tym: 53 kontrole kompleksowe, 11 kontroli doraźnych, 1 kontrolę problemową i 3 kontrole sprawdzające.

     Poza tym Wydział rozpoczął kontrole kompleksowe w 5 jednostkach samorządu terytorialnego objętych rocznym planem – 2 pod koniec listopada, a 3 w grudniu – z planowanym terminem zakończenia w lutym i marcu 2003 roku. Niezależnie od tego Wydział – poza planem – rozpoczął w pierwszej połowie grudnia 2002 r. kontrolę kompleksową gminy, z przewidywanym terminem zakończenia w połowie marca 2003 roku.
     Ponadto Wydział Kontroli zakończył 7 kontroli kompleksowych rozpoczętych w 2001 roku.

     Dodatkowe informacje w zestawieniu.

Pobierz plik:  Kontrole w 2002 roku
Dodanie informacji: Lidia Huzarewicz, 21-07-2003 15:28
Informację obejrzano: 1883 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc