Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Wyniki działalności opiniodawczej Izby za 2002 r.

     Wyniki działalności opiniodawczej Izby za 2002 rok zawiera Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za 2002 rok.

W 2002 roku:
– Zarząd Powiatu – działając w oparciu o art. 20 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych – wniósł odwołanie od negatywnej opinii wydanej w sprawie projektu budżetu powiatu,
– Prezes Izby – działając na podstawie art. 21 ust.2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz § 2 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2000 r. – przekazał właściwym organom informacje o wynikach opiniowania sprawozdań z wykonania budżetu za 2001 rok i o wynikach opiniowania informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2002 roku.

     Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii w 2002 roku do ściągnięcia w poniższej tabeli.


Elżbieta Jerzmańska
30.06.2003 r.

Pobierz plik:  Wyniki działalności opiniodawczej Izby i charakter wydanych opinii w 2002 roku
Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 11-08-2003 10:29
Informację obejrzano: 1620 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc