Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Opinie sprawozdań z wykon. budżetów JST za 2002 r.

     Wyniki działalności opiniodawczej Izby w 2003 r. w sprawie przedłożonych sprawozdań z wykonania budżetu wraz z odrębnymi sprawozdaniami z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej za 2002 rok przedstawia zestawienie w tabeli "Opinie w wykonania budżetu JST za 2002 rok"

     Negatywne opinie Składy Orzekające Izby wydały w sprawie sprawozdań z wykonania budżetu za 2002 r., przedłożonych przez organy wykonawcze gmin: Żórawina, Żarów, Polanica Zdrój i ZK Wodociąg Bartoszów - Tyniec Legnicki.
Odwołań nie wniesiono.


Elżbieta Jerzmańska
30.06.2003 r.

Pobierz plik:  Opinie z wykonania budżetów przez JST za 2002 rok
Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 11-08-2003 10:30
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Kańczuga, 14-07-2004 15:03
Informację obejrzano: 1850 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc