Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Osoby pełniące kluczowe funkcje

Osoby pełniące kierownicze i kluczowe funkcje
w Regionalnej Izbie Obrachunkowej
we Wrocławiu


Imię i nazwisko:
     mgr Lucyna Hanus
Pełniona funkcja:
     Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
     Członek Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych
     Przewodnicząca Kolegium

Data zatrudnienia w RIO:
     1993

         ***

Imię i nazwisko:
     mgr Marek Głód
Pełniona funkcja:
     Zastępca Prezesa
     Koordynator Zespołu Zamiejscowego w Wałbrzychu
     Zastępca Przewodniczącej Kolegium
Data zatrudnienia w RIO:
     1993

         ***

Imię i nazwisko:
     dr Arkadiusz Babczuk
Pełniona funkcja:
     Członek Kolegium
Data zatrudnienia w RIO:
     2008

         ***

Imię i nazwisko:
     mgr Wiesława Grajek
Pełniona funkcja:
     Członek Kolegium
     Koordynator Zespołu Zamiejscowego w Legnicy
Data zatrudnienia w RIO:
     1993

         ***

Imię i nazwisko:
     mgr Ewelina Kruk-Florkowska
Pełniona funkcja:
     Członek Kolegium
Data zatrudnienia w RIO:
     2006

         ***

Imię i nazwisko:
     mgr Danuta Jonas
Pełniona funkcja:
     Członek Kolegium
Data zatrudnienia w RIO:
     1993

         ***

Imię i nazwisko:
     mgr Dorota Pietrzykowska
Pełniona funkcja:
     Członek Kolegium
Data zatrudnienia w RIO:
     2014

         ***

Imię i nazwisko:
     mgr Henryk Kamieniecki
Pełniona funkcja:
     Członek Kolegium
Data zatrudnienia w RIO:
     1993

         ***

Imię i nazwisko:
     mgr Elżbieta Piekarska
Pełniona funkcja:
     Członek Kolegium
     Koordynator Zespołu Zamiejscowego w Jeleniej Górze
Data zatrudnienia w RIO:
     1993

         ***

Imię i nazwisko:
     mgr Ewa Pudło
Pełniona funkcja:
     Członek Kolegium
     Członek Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych
     Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Data zatrudnienia w RIO:
     1993

         ***

Imię i nazwisko:
     mgr Tomasz Miśkiewicz
Pełniona funkcja:
     Członek Kolegium
Data zatrudnienia w RIO:
     2001

         ***

Imię i nazwisko:
     mgr Maciej Gardas
Pełniona funkcja:
     Członek Kolegium
Data zatrudnienia w RIO:
     2014

         ***

Imię i nazwisko:
     mgr Aneta Kieljan
Pełniona funkcja:
     Członek Kolegium
Data zatrudnienia w RIO:
     2013

         ***

Imię i nazwisko:
     mgr Joanna Stylska
Pełniona funkcja:
     Członek Kolegium
Data zatrudnienia w RIO:
     2002

         ***

Imię i nazwisko:
     prof. Krystyna Sawicka
Pełniona funkcja:
     Członek Kolegium
Data zatrudnienia w RIO:
     2014

         ***

Imię i nazwisko:
     mgr Joanna Radzieja
Pełniona funkcja:
     Członek Kolegium
Data zatrudnienia w RIO:
     2001

         ***

Imię i nazwisko:
     mgr Ewa Zarzecka
Pełniona funkcja:
     Członek Kolegium
Data zatrudnienia w RIO:
     2007

         ***

Imię i nazwisko:
     mgr Stanisława Olejnik
Pełniona funkcja:
     Naczelnik Wydziału Kontroli
Data zatrudnienia w RIO:
     1999

         ***

Imię i nazwisko:
     mgr Małgorzata Adamczyk
Pełniona funkcja:
     Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli
Data zatrudnienia w RIO:
     2006

         ***

Imię i nazwisko:
     mgr Wioletta Mikulska
Pełniona funkcja:
     Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli
Data zatrudnienia w RIO:
     1993

         ***

Imię i nazwisko:
     mgr Elżbieta Jerzmańska
Pełniona funkcja:
     Naczelnik Wydziału Informacji Analiz i Szkoleń
Data zatrudnienia w RIO:
     1993

         ***

Imię i nazwisko:
     mgr Wojciech Kańczuga
Pełniona funkcja:
     Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Analiz i Szkoleń
Data zatrudnienia w RIO:
     2003

         ***

Imię i nazwisko:
     mgr Józefa Godawa-Laszczak
Pełniona funkcja:
     Kierownik Biura
Data zatrudnienia w RIO:
     1993

         ***

Imię i nazwisko:
     mgr Urszula Grega
Pełniona funkcja:
     Zastępca Kierownika Biura
Data zatrudnienia w RIO:
     1993

         ***

Imię i nazwisko:
     Izabela Werner-Kiełbińska
Pełniona funkcja:
     Główna Księgowa
Data zatrudnienia w RIO:
     2014
Józefa Godawa-Laszczak
08.01.2015 r.
Dodanie informacji: Anna Wiącek, 04-08-2003 15:13
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Kańczuga, 17-02-2017 12:41
Informację obejrzano: 10260 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc