Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Zespoły Zamiejscowe

§ 40.
regulaminu organizacyjnego
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu


1. Poza siedzibą RIO zatrudnieni są (detaszowani) pracownicy, którzy swoje obowiązki wykonują w zespołach zamiejscowych w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu.
2. Zespoły realizują zadania kontrolne, analityczne, szkoleniowe i doradcze zgodnie
z obowiązującym zarządzeniem Prezesa Izby.
§ 41.
regulaminu organizacyjnego
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu


     Pracami Zespołu kieruje, w zakresie udzielonych mu upoważnień, wyznaczony przez Prezesa Izby członek Kolegium.
§ 42
regulaminu organizacyjnego
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu


     Członek Kolegium kierujący Zespołem współpracuje w realizacji zadań Zespołu z naczelnikami wydziałów i Kierownikiem Biura.Józefa Godawa-Laszczak
30.06.2003 r.
Dodanie informacji: Anna Wiącek, 25-07-2003 15:31
Informację obejrzano: 4112 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc