Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Kontrole w toku

Wykaz JST, w których trwają kontrole przeprowadzane przez RIO Wrocław (wg daty rozpoczęcia kontroli)


W kolejności nazwa JST/jednostki org.,   data rozpoczęcia kontroli,   data zakończenia kontroli,   rodzaj kontroli


Sobótka   06.02.2017   24.04.2017   kompleksowa
Stronie Śląskie   22.03.2017   23.06.2017   kompleksowa
Lądek Zdrój   22.03.2017   23.06.2017   kompleksowa
Wąsosz   29.03.2017   09.06.2017   kompleksowa
Prusice   29.03.2017   09.06.2017   kompleksowa
Dobroszyce   29.03.2017   14.06.2017   kompleksowa
Międzybórz   29.03.2017   14.06.2017   kompleksowa
Bogatynia   03.04.2017   30.06.2017   kompleksowa
Zawidów   03.04.2017   30.06.2017   kompleksowa
Powiat Bolesławiecki   03.04.2017   21.06.2017   kompleksowa
Powiat Lwówecki   03.04.2017   21.06.2017   kompleksowa
Głogów (gmina miejska)   11.04.2017   06.07.2017   kompleksowa
Głogów (gmina wiejska)   11.04.2017   06.07.2017   kompleksowa
Muzeum Ślężańskie im. SS. Dunajewskiego w Sobótce   10.04.2017   18.04.2017   problemowa11 kwietnia 2017 r.
Ewelina Gardy
Dodanie informacji: Lidia Huzarewicz, 21-07-2003 15:28
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Kańczuga, 11-04-2017 10:09
Informację obejrzano: 18975 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc