Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Zapytanie ofertowe - zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego - ZAKOŃCZONE

Przedmiot zamówienia:
Dostawa (zakup) fabrycznie nowego samochodu osobowego dla potrzeb Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro
Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Adres zamawiającego: ul. Ofiar Oświęcimskich 5, 50-069 Wrocław


Dodano 25 maja 2016 r.:
Postępowanie zakończono 24 maja 2016 r. wyborem najkorzystniejszej oferty (treść wyniku postępowania w załączeniu).Do pobrania poniżej:
- pełna treść ogłoszenia
- projekt umowy
- wzór oferty
- wynik postępowania

Pobierz plik:  Zapytanie ofertowe

Pobierz plik:  Wzór oferty

Pobierz plik:  Wzór umowy

Pobierz plik:  Wynik postępowania
Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 06-05-2016 12:25
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Kańczuga, 25-05-2016 13:57
Informację obejrzano: 398 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc