Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa fabrycznie nowego sprzętu biurowego, komputerowego oraz oprogramowania (4) - ZAKOŃCZONE

Przedmiot zamówienia:
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu biurowego, komputerowego oraz oprogramowania dla potrzeb Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Numer ogłoszenia w BZP o udzieleniu zamówienia: 337848 - 2015; data zamieszczenia: 10.12.2015 r.

Tryb zamówienia: zamówienie w trybie z wolnej ręki
Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Adres zamawiającego: ul. Ofiar Oświęcimskich 5, 50-069 Wrocław

Podstawa prawna:
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z póżn. zm.).Do pobrania:
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki (BZP)

Pobierz plik:  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki
Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 10-12-2015 14:09
Informację obejrzano: 316 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc