Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Dostawa fabrycznie nowego sprzętu biurowego, komputerowego oraz oprogramowania (2) - ZAKOŃCZONE

Przedmiot zamówienia:
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu biurowego, komputerowego oraz oprogramowania dla potrzeb Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Numer ogłoszenia w BZP: 297602 - 2015; data zamieszczenia: 05.11.2015

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Adres zamawiającego: ul. Ofiar Oświęcimskich 5, 50-069 Wrocław

Podstawa prawna:
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z póżn. zm.).Do pobrania:
- ogłoszenie o zamówieniu (BZP)
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- szczegółowy opis zamówienia
- formularz ofertowy
- wzór umowy
- ogłoszenie o wyniku postępowania (część 1 i 3)
- ogłoszenie o wyniku postępowania (część 2)

Pobierz plik:  Ogłoszenie

Pobierz plik:  SIWZ

Pobierz plik:  Załącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis zamówienia

Pobierz plik:  Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy

Pobierz plik:  Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy

Pobierz plik:  Ogłoszenie o wyniku postępowania (część 1 i 3)

Pobierz plik:  Ogłoszenie o wyniku postępowania (część 2)
Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 05-11-2015 17:46
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Kańczuga, 10-12-2015 14:11
Informację obejrzano: 512 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc