Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Informacje o szkoleniach w 2003 roku (I połrocze)

     W pierwszym półroczu 2003 Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu:
1) zorganizowała w dniach 17 – 19 marca szkolenie dla przedstawicieli służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego na temat: „Zamkniecie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdań finansowych za rok 2002”;
2) przeprowadziła 14 szkoleń w zakresie przepisów regulujących gospodarkę finansową jednostek samorządu terytorialnego, w tym dotyczących uchwalania, wykonywania i kontroli wykonania budżetu z uwzględnieniem roli komisji rewizyjnej;
3) służyła doradztwem w zakresie praktycznego stosowania przepisów i upowszechniała informacje wynikające ze sprawowania funkcji kontrolnej, w tym w zakresie stosowania przepisów dotyczących klasyfikacji budżetowej i sprawozdawczości budżetowej.
W sprawach indywidualnych odpowiedziano pismem ze wskazaniem przepisów regulujących dane zagadnienie;
4) przygotowała i przekazała wszystkim nadzorowanym jednostkom informacje dotyczące wypełnienia obowiązków sprawozdawczych i sposobu składania wniosków o przyznanie kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień.

Plan szkoleń na 2003 rok dostępny jest w dziale Działalność szkoleniowaElżbieta Jerzmańska
30.06.2003 r.
Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 25-07-2003 11:29
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Kańczuga, 08-04-2008 11:38
Informację obejrzano: 1916 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc