Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Działalność nadzorcza Izby w 2012 roku

    Wyniki działalności nadzorczej Izby za 2012 rok zawiera „Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za 2012 rok” przyjęte uchwałą Kolegium Nr 30/2013. Treść Uchwały dostępna jest na stronie BIP RIO Wrocław, w dziale Roczne sprawozdania z działalności Izby.

    Kolegium Izby w toku 21 posiedzeń w 2012 r. zbadało 9524 uchwały i zarządzenia, podjęte przez organy nadzorowanych jednostek, z tego 5387 (56,6%) stanowiły uchwały podjęte przez organy stanowiące a 4137 (43,4%) uchwały podjęte i zarządzenia wydane przez organy wykonawcze.

    W wyniku badania nadzorczego Kolegium Izby uznało:
    - 9277 uchwał i zarządzeń - jako podjęte bez naruszenia prawa,
    -  247 uchwał i zarządzeń – jako podjęte z naruszeniem prawa, z tego:
    -  196 rozstrzygnięć nadzorczych dotyczyło nieistotnego naruszenia prawa,
    -   33 rozstrzygnięć nadzorczych dotyczyło uznania ich za nieważne
            (20 za nieważne w całości, 13 za nieważne w części);
    -   14 rozstrzygnięć nadzorczych dotyczyło uznania ich za niezgodne z prawem.

    Wyniki badania uchwał w latach 2011-2012 przedstawia tabela „Uchwały zbadane w latach 2011-2012”.

    Wyniki badania uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego, w podziale na kategorie jednostek przedstawia tabela „Wyniki postępowania nadzorczego w 2012 r.”.Wojciech Kańczuga
06.08.2013 r.

Pobierz plik:  Uchwały zbadane w latach 2011-2012

Pobierz plik:  Wyniki postępowania nadzorczego w 2012 r.
Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 06-08-2013 09:48
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Kańczuga, 06-08-2013 09:50
Informację obejrzano: 690 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc