Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Zakup samochodów osobowych - ZAKOŃCZONE

Przedmiot zamówienia:
Dostawa (zakup) 2 sztuk fabrycznie nowych (wcześniej nierejestrowanych) samochodów osobowych dla potrzeb Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Adres zamawiającego: ul. Ofiar Oświęcimskich 5, 50-069 Wrocław

Podstawa prawna:
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zm.).

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona na stronie BIP Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.


Dodano 31 maja 2013 r.:
Postępowanie zakończono 31 maja 2013 r. wyborem najkorzystniejszej oferty (treść wyniku przetargu w załączeniu).


Do pobrania poniżej:
- pełna treść ogłoszenia
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- wzór oferty
- projekt umowy
- odpowiedź na zapytanie do SIWZ
- ogłoszenie o wyniku postępowania

Pobierz plik:  Treść ogłoszenia

Pobierz plik:  SIWZ

Pobierz plik:  Wzór oferty

Pobierz plik:  Projekt umowy

Pobierz plik:  Odpowiedź na zapytanie do SIWZ

Pobierz plik:  Wynik postępowania
Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 29-04-2013 15:31
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Kańczuga, 31-05-2013 11:08
Informację obejrzano: 1386 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc