Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Dostawa benzyny bezołowiowej 95 - UNIEWAŻNIONO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regionalne Izba Obrachunkowa we Wrocławiu informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania – na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zm.).

Cena oferty z najniższą ceną była wyższa od kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zatem zaistniała ww. ustawowa przesłanka unieważnienia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Przedmiot zamówienia:
Dostawa benzyny bezołowiowej Pb 95 do samochodów służbowych Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Zespołów Zamiejscowych RIO: w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu


Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Adres zamawiającego: ul. Ofiar Oświęcimskich 5, 50-069 Wrocław

Podstawa prawna:
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zm.).

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona na stronie BIP Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.


Do pobrania poniżej:
- pełna treść ogłoszenia
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- projekt umowy
- wzór oferty
- odpowiedź Zamawiającego na zapytania Wykonawcy

Pobierz plik:  Treść ogłoszenia

Pobierz plik:  Wzór oferty

Pobierz plik:  Projekt umowy

Pobierz plik:  SIWZ
Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 12-04-2012 14:24
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Kańczuga, 25-04-2012 11:48
Informację obejrzano: 849 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc