Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Praca - referent ds. sekretariatu - ZAKOŃCZONE

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu


ogłasza nabór na stanowisko:


referent ds. sekretariatu

w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej


\ZAKOŃCZONE\


Wymagania:
- wykształcenie wyższe (prawnicze, ekonomiczne, administracyjne),
- znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego,
- znajomość obsługi urządzeń techniczno-biurowych,
- znajomość obsługi komputera i programów biurowych (Microsoft Office, OpenOffice).


Dokumenty:
- C.V.,
- odpis dyplomu,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty należy składać do 30 września 2011 r. osobiście w sekretariacie Izby, bądź przesyłać pocztą na adres:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
ul. Ofiar Oświęcimskich 5
50-069 Wrocław
Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 22-09-2011 12:35
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Kańczuga, 20-02-2012 09:13
Informację obejrzano: 2471 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc