Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych
Regionalna Komisja Orzekająca


Regionalna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu


• Skład Komisji

Przewodniczący
Marek Głód

Zastępca Przewodniczącego
Henryk Kamieniecki

Członkowie
Wiesława Grajek
Ewelina Kruk-Florkowska
Ewa Zarzecka
Joanna Stylska
Maciej Gardas• Adres do korespondencji

Regionalna Komisja Orzekająca
w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych
przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu

ul. Ofiar Oświęcimskich 5
50-069 Wrocław• Organizacyjno-prawna i biurowa obsługa Komisji

Regina Tołściuk
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
ul. Ofiar Oświęcimskich 5, 50-069 Wrocław
pokój 106
tel. 0-71 797-76-15
faks 0-71 797-76-40
regina.tolsciuk@wroclaw.rio.gov.pl
Dodanie informacji: Wojciech Kańczuga, 27-05-2009 15:53
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Kańczuga, 08-01-2015 15:38
Informację obejrzano: 5300 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc