Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Informacje podstawowe
Podstawa prawna działania RIO
Struktura organizacyjna i regulamin
Organ Izby - Kolegium
Kolegialne Składy Orzekające
Komórki organizacyjne Izby
Przetargi i zapytania ofertowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Oferty pracy
Ogłoszenia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-analityczna
Działalność szkoleniowa
Badanie sprawozdań JST
Roczne sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia RIO Wrocław w sprawach dot. stosowania przepisów o fin. publicznych
Raporty RIO Wrocław o stanie gospodarki finansowej JST
Dyscyplina Finansów Publicznych
Podstawy prawne działania
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca
Uchwały i Stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Uchwały Kolegium
Stanowiska Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
Wystąpienia pokontrolne
Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych


Szanowni Państwo!

      Witamy Państwa na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

      Nasza witryna z pewnością będzie się rozwijać i będą w niej mogli Państwo znaleźć coraz więcej użytecznych informacji. Mam nadzieję, że jej zawartość przybliży Państwu charakter, cele i zakres działania naszej Izby.

      Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001 roku (Dz.U. z 2015 r. poz. 2058) w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu zamieszczać będziemy aktualne informacje o działalności Izby.


                                                                                               Prezes
                                                                             Regionalnej Izby Obrachunkowej
                                                                                          we Wrocławiu


  Strona WWW: wroclaw.rio.gov.pl  BIP: bip.wroclaw.rio.gov.pl redakcja  statystyki  pomoc